Spring til indhold

Gislinge Ruterne

Formålet med Gislinge Ruterne er at synliggøre Gislinge områdets eksisterende, naturskønne stier og mindre, sparsomt befærdede veje, således at flere gør brug af dem.

Folderen om Gislinge Ruterne indeholder 4 kortere gåture i lokalområdet samt en lidt længere cykeltur.
Folderen om Gislinge Historiske Rute fortæller lidt Gislinge før i tiden.

Se info-folderne om Gislinge Ruterne og Gislinge Historiske Rute via links nedenfor.

Gislinge Ruterne folder

Printes 2-sidet og foldes.

Gislinge Ruterne folder til 1-sidet print

  

 Gislinge Historiske Rute

 Folderen om Gislinge Historiske rute printes på A3 papir 2-sidet og foldes.

Gislinge Historiske Rute 1-sidetFeedback

Sidst opdateret

09.01.2020

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Færdsel i det åbne landskab

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier m.m., som for det meste er privatejede.
Overalt skal man tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, man møder på sin vej.
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.
På private, udyrkede arealer , der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. 
Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.