Spring til indhold

Om Gislinge Lauget

Gislinge Lauget er Holbæk Kommunes Lokalforum for Gislinge-området. Vi er en åben gruppe af borgere, hvor alle fra gang til gang er velkomne til at deltage i møder og aktiviteter.

Som lokalforum er vi er kontaktflade imod Holbæk Kommune og har dermed lettere ved at komme i kontakt med de rette og komme videre med tingene. Noget, vi absolut bør udnytte i Gislinge til de ting, som vi gerne vil. Et godt eksempel her er skaterbanen samt fortovene på Byvej syd og Sandbyvej.

Som en del af aftalen får vi ca. 19.000 kr årligt, som vi har et klart mål om - sammen med lokale sponsormidler - at bruge på lokalområdet.

Det gør vi så efter bedste evne ved Fastelavnsfesten, Byens Marked, juletræsopstilling/tænding, julekoncert ... samt sponsorering af forskellige ting såsom Gislinge Festuge, Ungdomsklubben, Sjov i efterårsferien.

Vi arbejder på den måde, at alle selv vælger, hvilke aktiviteter man vil være med i. Der er derfor mulighed for at være aktiv på bare et enkelt initiativ eller interesseområde, man bestemmer selv om man vil ofre mange eller få timer.

Hvis du/I har lyst til at være med til at støtte op om lidt af dette, så mød op på et møde.
Vi garanterer, at du selv helt bestemmer, hvad du i givet fald vil være med til.

Vi holder minimum 6 møder pr. år, som alle er velkomne til at deltage i.

Den årlige generalforsamling afholdes i februarmåned.

 

Se folder om Gislinge Lauget fra 2016

 

Foreningen Gislinge Lauget

CVR-nummer 38339591

Startdato          17/01 - 2017

Adresse            c/o Claus Petersen, Birkekær 50, 4532 Gislinge

Kommune        Holbæk

Status                Aktiv

Branche            949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.

Virksomhedsform                      115 Frivillig forening (FFO)

E-mail                 petersenclaus@live.dk

 Feedback

Sidst opdateret

22.01.2020

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Om Holbæks lokaldemokrati

Holbæk kommunes lokaldemokrati blev startet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2005 og bygger på frivillig indsats. Holbæk Kommune blev meget større og formålet var at sikre, at de mindre lokalsamfund fortsat bliver hørt.

Resultatet blev et koncept for de lokalfora, der i dag er oprettet i Holbæk kommunes 17 lokalområder og 1 område for Holbæk by. Nu var det op til os selv, hvordan vi ville påvirke udviklingen i netop vores nærområde.

Gislinge Lauget er åbent for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Alle kan frit møde op og give sit besyv med og alle deltager formelt set på lige fod i diskussioner og beslutninger.

Demokrati-eksperimentarium 2014

Borgere, politikere og medarbejdere vil sammen eksperimentere med nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati.

Frem til 2016 skal borgere, politikere og medarbejdere sammen udtænke og afprøve nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Demokratieksperimentariet er den fælles ramme for det arbejde.

Email Gislinge Lauget

Du er velkommen til at maile Gislinge Laugets formand på petersenclaus@live.dk