Spring til indhold

Projekter

Gislinge Lauget ser konstant på muligheder for at gøre Gislinge Lokalområde mere attraktivt og aktivt. Vi udvikler projekter i samarbejde med Holbæk Kommune.

Projekt Hallen 2020

I december 2019 blev der med hjælp fra Holbæk Kommune v. proceskonsulent Christian Kobbernagel nedsat en arbejdsgruppe til at se på mulighederne i forbedringer omkring hallen i Gislinge.

Trafiksikkerhed

Gislinge Lauget kan via sin direkte kontakt til Holbæk Kommune hjælpe ved gennemførelse af div. forbedringer af trafiksikkerheden lokalt.

ByBlomster

Så er ByBlomster en realitet. Fra idé til virkelighed… et initiativ fra Inge Jensen

Byskrald

'Byskrald' er et af de initiativer, der er taget for at bekæmpe skrald i gaderne i Gislinge.

Skaterbane

Projektets formål er at få etableret en skaterbane/ rampe på et egnet sted i Gislinge. Idéen er opstået efter henvendelse fra en gruppe borgere i Gislinge, der ønsker hjælp til etablering af en skaterbane/ rampe, placeret i Gislinge.

Ankers Mark

I Gislinge Lauget ønsker vi at kunne udnytte det fine areal, som Ankers Mark er, på en bedre måde. Se projektforslag her.

Fortov Sandbyvej

Så er det lykkedes at få fortov på Sandbyvej! Trafikgruppen kan 5. december 2013 meddele, at vi, som har arbejdet med projektet "fortov / trafiksikring på Sandbyvejen" er ved at være færdige med arbejdet.

Gislinge Ruterne

Formålet med Gislinge Ruterne er at synliggøre Gislinge områdets eksisterende, naturskønne stier og mindre, sparsomt befærdede veje, således at flere gør brug af dem.

Energiplan Holbæk Kommune

Den 30. marts 2015 bragte Nordvestnyt en artikel, som nævner muligheden af et fremtidigt biogasanlæg, baseret på gylle, i Gislinge. Læs artiklen og mere om det mulige projekt her.

Hvilebænke i Gislinge

Gislinge Laugets bænke


Feedback

Sidst opdateret

09.01.2020

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Nye projekter

Gislinge Lauget går gerne ind i nye projekter, så bare kom med jeres idéer. Vi har dog en klar forventning om, at forslagstillere selv i en vis grad engagerer sig i projekterne.