Skaterbane

Projektets formål er at få etableret en skaterbane/ rampe på et egnet sted i Gislinge.
Idéen er opstået efter henvendelse fra en gruppe borgere i Gislinge, der ønsker hjælp til etablering af en skaterbane/ rampe, placeret i Gislinge.

Banen stod klar til indvielse i marts 2015.

For-historie:

Gislinge Lauget synes, at idéen er værd at arbejde videre med, da vi gerne vil bidrage til at fremme sunde aktiviteter og specielt aktiviteter for de unge i lokalområdet.

For at sikre bred lokal opbakning for idéen har Gislinge Lauget samlet kommentarer på Facebook og underskrifter i Brugsen, begge steder med mange positive tilbagemeldinger

De første dele ankom i september og blev stillet op ved skolens multibane. Medio november var Produktionsskolen i Svinninge meget langt i fremstillingen.

Senest opdateret 17-03-2022