Vedtægter

Gislinge Lauget er Holbæk Kommunes lokalforum i Gislinge og dermed for alle, som bor i Gislinge-området.

Gislinge Lauget har eksisteret siden 2005.

I de første mange år var vi ikke konstitueret som forening med en bestyrelse, vedtægter og forretningsorden. Dette er ændret primo 2017, idet Holbæk Kommune nu kræver, at lokalfora er foreninger for at kunne modtage det årlige økonomiske tilskud.

Gislinge Lauget fortsætter med at være en åben gruppe af borgere, hvor alle fra gang til gang er velkomne til at deltage i møder og aktiviteter.

Vedtægter
Forretningsorden

Senest opdateret 25-04-2022