Spring til indhold

Projekt Hallen 2020

I december 2019 blev der med hjælp fra Holbæk Kommune v. proceskonsulent Christian Kobbernagel nedsat en arbejdsgruppe til at se på mulighederne i forbedringer omkring hallen i Gislinge.

Alle er velkommen med ideer eller deltage i arbejdet.
Målet er at indsende ansøgning om midler til forprojekt i foråret 2020. Forprojektet skal så behandle ideerne og et endeligt samlet forslag dannes. Se idekataloget og eks på ansøgning vedhæftet.

 

Hal-udvidelse status pr. medio januar 2020:
Mange borgere i Gislinge har talt om behov for bedre faciliteter i hallen.

På en gåtur rundt i hallen i december blev dette diskuteret, og der kom gode forslag ud af det. Se idékatalog.

Det er nu aftalt at holde arbejdsmøde torsdag d. 16. januar 16.30 på skolen. Alle er velkomne.
Mødet skal bruges til at diskutere ideerne og tegne dem ind digitalt.

En mulig plan for processen fremad banen er at blive klar til at præsentere ideerne samt ansøge om penge i Kultur og Fritidsudvalget til et forprojekt. Ansøgningen til forprojekt kan handle om at få midler til at koble arkitekt eller andre fagfolk på, som kan hjælpe med at kvalificere ideer og lave et færdigt forslag til videre ansøgning.

Mailliste til Halgruppen: gislingehallen@gmail.comFeedback

Sidst opdateret

10.02.2020

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen