Spring til indhold

Temamøde om liv i lokalområderne

Invitation til alle borgere i Holbæk Kommune.
18.09.2015

Gislinge Lauget har modtaget denne invitation, som er til alle borgere:

Hej lokalområder!
I inviteres hermed til et spændende temamøde om liv i lokalområderne, som gerne skulle sætte fut i inspirationen, gang i idéerne og nyt mod på at udvikle jeres lokalområder!


Mødet afholdes torsdag den 8. oktober 2015 kl. 17.30 - 20.30 på Makvärket (Teglværket), Teglværksvej 30, 4420 Regstrup


Tilmelding: Af hensyn til bestilling af mad bedes I senest fredag den 2. oktober 2015 tilmelde jer på mail: beme@holb.dk


Alle borgere i Holbæk Kommune er velkomne - det er jeres møde!
Men for at sikre, at idéer og tendenser fra mødet bliver hørt og sætter aftryk i kommunens kommende Plan- og Udviklingsstrategi (forløber til kommuneplanen) vil borgmester Søren Kjærsgaard og politikere fra bl.a. Vækstudvalget og Demokratieksperimentet samt nogle af kommunens medarbejdere også deltage.

For at få mest muligt ud af mødet er det en god idé på forhånd at overveje, hvad I har lyst til at tale med hinanden og de andre lokalområder om. Vi ved allerede, at nogle af jer ønsker at debattere emner som Udvikling og organisering af lokalområderne, Mobilitet og Fremtidens Kommune. Tyge Mortensen, som leverer oplæg på mødet, vil stå for en workshop, hvor alle relevante emner kan komme på banen. 

Arrangementet er blevet til i samarbejde med nogle af jer, som har været en tur i Holbæk og drøfte, hvad mødet skal handle om. Vi skal - som det fremgår af nedenstående program - både lytte til et inspirerende indlæg og derpå netværke på tværs og udvikle idéerne sammen.

Program
1. Velkommen
2. Gennemgang af program
3. Præsentation af oplægsholder
4. Oplæg v. Tyge Mortensen
5. Spisepause og netværk
6. Introduktion til workshop
7. Workshop 2 x 25 min.
8. Opsamling, kage og kaffe
9. Afslutning 


Venlige hilsner
Planlægningsgruppen

Invitationen i pdfFeedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Demokrati-eksperimentarium 2014

Borgere, politikere og medarbejdere vil sammen eksperimentere med nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati.

Frem til 2016 skal borgere, politikere og medarbejdere sammen udtænke og afprøve nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Demokratieksperimentariet er den fælles ramme for det arbejde.