Spring til indhold

Referat fra generalforsamling 10. maj 2021 kl. 19.00

Referat fra generalforsamling 10. maj 2021 kl. 19.00

Deltagere: Claus, Kjeld, Niels (Snild), Pernille, Bente og mand, Jens, Thomas, Lise, Annette, Inge, Lili, Stig, Christian

 1. Valg af dirigent

Niels blev valgt.

 1. Valg af referent

Claus blev valgt.

 1. Bestyrelsens beretning

Der var ikke sket det store grundet Corona, men lidt var det blevet til. Inden nedlukningen blev der holdt fastelavn og generalforsamling. Der var fundet en forsikring til skaterbanen, der blev arbejdet med Gislinge multiforum og at vi havde gennemført en affaldsindsamling, dog med ønske om lidt mere tilslutning. Beretningen blev godkendt.

 1. Forslag til vedtægtsændringer.

Motivation:

På grund af Corona-restriktioner, som fx lige her og nu, er det bedst, at vi kan afholde møder, også generalforsamling, online. Andre ting kan ske i fremtiden. Derfor ønsker Claus, Lise, Lili og Jens at ændre i vedtægterne, så det formelt er i orden.

Forslag til vedtægtsændringer i § 6, stk. 1, § 9, stk. 1, §10, stk. 1.

Der er ikke ændret i teksten, men kun lavet tilføjelser. (Tilføjelser i kursiv)

 • §6 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamling kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning.

 • §9 Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 25 borgere skriftligt fremsender anmodning herom til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning.

 • §10 Møder i Gislinge Lauget

Stk. 1. Gislinge Lauget afholder åbne møder minimum 5 gange om året. Møder kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning. Bestyrelsen er ansvarlig for mødeindkaldelse. Indkaldelsen til møder offentliggøres på Gislinge Laugets hjemmeside 14 dage før med oplysning om tid, sted og dagsorden.

Ændringer i alle tre paragraffer blev enstemmigt godkendt.

 1. Godkendelse af Årsregnskab for 2020

Regnskabet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag
  Ingen yderligere forslag er modtaget.
 1. Valg

To bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Claus og Lise.

Claus blev genvalgt. Lise modtog ikke genvalg, Thomas Wulff blev valgt ind.

Alle suppleanter og revisor er på valg hvert år. Jens, Pernille, Anette og Anders.

Alle suppleanter og revisor modtager valg

Jens, Anette og Anders blev valgt, Pernille ønskede ikke genvalg og Bente blev valgt ind.

Idet Lili udtrådte af bestyrelsen til generalforsamlingen skal en af suppleanterne træde ind som medlem.

Bestyrelsen vil konstituere sig senere, nu med 1 suppleant i stedet for 2.

Der blev talt om affaldsindsamlingen og det skuffende fremmøde. I andre byer går det bedre og Kundby blev nævnt. De byder på en sildemad i forsamlingshuset efter endt arbejde.

Der blev talt om græsslåning på Ankers Mark, den mærkelige praksis med at kommunen kun slår i den ene ende.

Christian vil rykke kommunen for svar på, om praksis kan ændres og om kommunen kan slå oftere.

Christian vil lave en vejledning, som bestyrelsen kan udsende, hvis onlinemøder bliver nødvendigt.

Thomas fortalte om Gislinge Multiforums arbejde. Desuden om mail-dialogen med Gislinge Lauget og bestyrelsens beslutning d. 14/4-21. Gislinge Multiforum kan være en ad-hocgruppe i Lauget og der kan oprettes en ekstra konto, på bestemte betingelser.

Evt. udgifter ved konto med indsamlede midler, som også blev rejst i mail-dialogen, blev omtalt. Kjeld Maigaard anførte, at det var klart, at Gislinge Lauget ikke skulle stå alene med udgifter. Andre foreninger i byen, Boldklubben, Badmintonklubben, etc., kan være med til at afholde disse udgifter.

Det fremgår af Multiforums referat d. 3/5, at Badmintonklubben, eller Boldklubben?, kan/vil oprette en ekstra konto til Multiforum. Det er ikke besluttet.

Ligeledes kom der forskellige inputs til punkter til vores næste møde i Gislinge Lauget.

 Feedback

Sidst opdateret

20.05.2021

Ansvarlig redaktør

Support