Spring til indhold

Uddeling af midler fra Lokalområdepuljen

I år gennemfører Holbæk Kommune et såkaldt Demokrati Eksperimentarium med det formål at forbedre og udvikle samarbejdet mellem kommune, byråd og lokalområder.
18.10.2014

I den forbindelse er der nu et tiltag, som vi fra Gislinge Laugets side gerne vil informere omkring samt opfordre til, at I benytter jer af.

Vi har nemlig chancen for at få del i ialt 300.000 kr, som uddeles til projekter, der bidrager til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne og kommer det lokale fællesskab til gavn.

I Gislinge Lauget er vi blevet enige om at søge om 20.000 kr til afholdelse af en koncert i Gislinge.

Kom og deltag og stem på de bedste ansøgninger. Bemærk, mødet varer til kl. 13, ikke til kl. 15, som der står i avisen.

 

Nyt Fra Holbaek Kommune Logo

Klik ovenfor for artikel fra Nyt fra Holbæk Kommune.

Bemærk, at arrangementet 9. november slutter kl. 13, ikke kl. 15, som der står i artklen.

Kort om efterårets runde med Borgerbudgettering:

Holbæk byråd har gennem en årrække hvert år afsat 400.000 kr i Lokalområdernes Udviklingspulje, som kan søges til lokale projekter. Hidtil har dialogudvalgene udarbejdet en indstilling og byrådet har besluttet hvem, der skulle opnå tilskud fra puljen.

Byrådet har nu besluttet, at halvdelen af Lokalområdernes Udviklingspulje 2014, dvs. 200.000 kr., skal bruges til at gennemføre forsøg med borgerinvolverende metoder i efteråret 2014. Dette er en del af det igangværende Demokrati Eksperimentarium.

Ideen med at gennemføre borgerbudgettering er at lade borgerne selv beslutte, hvilke projekter, der skal opnå tilskud. Det fremmer lysten til at involvere og engagere flere i ens eget projekt, og de projekter, som kan samle størst tilslutning fra borgerne er dem, der opnår tilskud.

Med borgerbudgettering er det altså borgerne selv, som bestemmer hvilke projekter og ansøgninger der skal have del i pengene fra puljen, i stedet for at det som ellers er byrådet, som tager den beslutning.

Forsøget med borgerbudgettering gennemføres for at samle erfaringer, der kan omsættes til beslutning om hvordan Lokalområdernes Udviklingspulje (og eventuelt også hele/dele af andre kommunale puljer), fremadrettet kan understøtte det lokale initiativ på en engagerende og demokratifremmende måde.

Link til ansøgningsskema og yderligere infoFeedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Demokrati-eksperimentarium 2014

Borgere, politikere og medarbejdere vil sammen eksperimentere med nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati.

Frem til 2016 skal borgere, politikere og medarbejdere sammen udtænke og afprøve nye former for dialog, samarbejde og lokaldemokrati. Demokratieksperimentariet er den fælles ramme for det arbejde.