Spring til indhold

Lokalområdernes Udviklingspulje

Byrådet har i 2017 afsat 300.000 kroner til Lokalområdernes Udviklingspulje, der går til at støtte borgernes arbejde med udvikling og forskønnelse i de 17 lokalområder udenfor Holbæk by. Lokalområdernes Udviklingspulje uddeles sommeren 2017. Alle borgere, foreninger, lokalfora m.fl. kan søge puljen, hvis de ønsker at gennemføre små eller store lokale projekter.
02.03.2017

I 2014 og 2015 lavede Holbæk Kommunes demokratieksperimentarium forsøg med at involvere borgere i forbindelse med uddeling af pengene. Det skete med metoden borgerbudgettering.

I 2017 afprøves en ny model for uddeling af Udviklingspuljen, som en arbejdsgruppe af borgerne har været med til at definere. Arbejdsgruppen ønskede at politikerne i højere grad er involveret i tildeling af midlerne. Derfor oprettes et indstillingsudvalg med lige mange borgere og politikere. Udvalget tager stilling til de indkomne ansøgninger. Byrådet skal herefter godkende udvalgets indstilling.

Kriterier – Hvad kan der søges til?

  • Projekter skal bidrage til udvikling eller forskønnelse af lokalområderne udenfor Holbæk by i Holbæk kommune
  • Projekter skal komme det lokale fællesskab til gavn
  • Projekter skal komme en bred kreds af borgere til gavn
  • Der kan søges om det fulde beløb til et projekt, eller til en del af beløbet
  • Der kan ikke søges midler til projekter der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til fx vedligehold
  • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold

Hvem kan søge?

Alle borgere, institutioner, foreninger og klubber i Holbæk Kommune kan søge om midler fra puljen. Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.

Hvordan kan man søge?

Der ansøges via ansøgningsskemaet, som udfyldes og indsendes på mail til faelles-skaber@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Om Holbæks lokaldemokrati

Holbæk kommunes lokaldemokrati blev startet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2005 og bygger på frivillig indsats. Holbæk Kommune blev meget større og formålet var at sikre, at de mindre lokalsamfund fortsat bliver hørt.

Resultatet blev et koncept for de lokalfora, der i dag er oprettet i Holbæk kommunes 17 lokalområder og 1 område for Holbæk by. Nu var det op til os selv, hvordan vi ville påvirke udviklingen i netop vores nærområde.

Gislinge Lauget er åbent for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Alle kan frit møde op og give sit besyv med og alle deltager formelt set på lige fod i diskussioner og beslutninger.