Spring til indhold

Indkaldelse: Ny generalforsamling 10. maj 2021 kl. 19.00

Mødeindkaldelse – Generalforsamling Generalforsamling i Gislinge Lauget Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00 i Sognegården, Kirkevej 1B.
12.05.2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 1. Valg af referent
 1. Bestyrelsens beretning
 1. Forslag til vedtægtsændringer.

Motivation:

På grund af Corona-restriktioner, som fx lige her og nu, er det bedst, at vi kan afholde møder, også generalforsamling, online. Andre ting kan ske i fremtiden. Derfor ønsker Claus, Lise, Lili og Jens at ændre i vedtægterne, så det formelt er i orden.

Forslag til vedtægtsændringer i § 6, stk. 1, § 9, stk. 1, §10, stk. 1.

Der er ikke ændret i teksten, men kun lavet tilføjelser. (Tilføjelser i kursiv)

 • §6 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamling kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning.

 • §9 Ekstraordinær Generalforsamling

Stk. 1. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 25 borgere skriftligt fremsender anmodning herom til formanden.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning.

 • §10 Møder i Gislinge Lauget

Stk. 1. Gislinge Lauget afholder åbne møder minimum 5 gange om året. Møder kan afholdes online, hvis der er presserende emner på dagsordenen samtidig med et meget begrænsende forsamlingsloft fra myndighederne. Bestyrelsen udsender en vejledning. Bestyrelsen er ansvarlig for mødeindkaldelse. Indkaldelsen til møder offentliggøres på Gislinge Laugets hjemmeside 14 dage før med oplysning om tid, sted og dagsorden.

 1. Godkendelse af Årsregnskab for 2020
 1. Indkomne forslag
  Forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen.
  Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før afholdelse af generalforsamling.
  Indsendte forslag skal offentliggøres på Gislinge Laugets hjemmeside samt ved opslag i Brugsen inden Generalforsamlingen.
 1. Valg

To bestyrelsesmedlemmer er på valg i år. Claus og Lise.

Alle suppleanter og revisor er på valg hvert år. Jens, Pernille, Anette og Anders.

Alle suppleanter og revisor modtager valg

 

 Feedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Support