Spring til indhold

Gislinge Lauget nedlægges måske

Mød op den 26. oktober, hvis du ønsker et lokalforum i Gislinge og gerne vil gøre lidt for det.
19.10.2016

Som I sikkert ved, har der længe været for få aktive I Gislinge Lauget. Hver gang, vi skal gennemføre et arrangement, er det en kamp at sikre, at vi er nok til at udføre de nødvendige jobs.

Denne situation slider på entusiasmen og nu er vi oveni kommet under pres fra Holbæk Kommune, som kræver, at alle lokalfora konstituerer sig som foreninger. Ellers får vi ikke det årlige tilskud, som for Gislinges vedkommende er ca. 19.000 kr/år.

Næste møde i Gislinge Lauget er onsdag den 26. oktober og her skal vi blive enige om, hvad vi gør nu.

Der er disse muligheder:

1. Gislinge Lauget fortsætter og går i gang med at blive en forening
2. Gislinge Lauget stopper, Gislinge-området er uden lokalforum imod Holbæk Kommune
3. Gislinge Lauget stopper, men andre fra lokalområdet starter et nyt Lokalforum opFeedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Om Holbæks lokaldemokrati

Holbæk kommunes lokaldemokrati blev startet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2005 og bygger på frivillig indsats. Holbæk Kommune blev meget større og formålet var at sikre, at de mindre lokalsamfund fortsat bliver hørt.

Resultatet blev et koncept for de lokalfora, der i dag er oprettet i Holbæk kommunes 17 lokalområder og 1 område for Holbæk by. Nu var det op til os selv, hvordan vi ville påvirke udviklingen i netop vores nærområde.

Gislinge Lauget er åbent for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Alle kan frit møde op og give sit besyv med og alle deltager formelt set på lige fod i diskussioner og beslutninger.