Spring til indhold

Generalforsamling 2020 Gislinge Lauget

Der afholdes Generalforsamling i Gislinge Lauget tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19.00 i skolens Samlingssal. I forbindelse med Generalforsamlingen vil Christian Kobbernagel og initiativgruppen fortælle om Hal-projektet. Der bliver serveret kaffe og kage.
16.02.2020

Link til referat

Forslag skal være modtaget skriftligt af bestyrelsen senest én uge før generalforsamlingen.
Forslag til ændring af vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 21 dage før afholdelse af generalforsamling.
Indsendte forslag skal offentliggøres på Gislinge Laugets hjemmeside samt ved opslag i Brugsen inden Generalforsamlingen.Feedback

Sidst opdateret

06.03.2020

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen