Spring til indhold

Fra mødet om skolens udearealer

Referat af legepladsmøde på skolen 16/9 2014
17.09.2014

Ved skolesammenlægningen blev Gislinge Skoles opsparede midler ( kr. 600.000.-) til legeplads nulstillet og planerne måtte skrinlægges. Holbæk Kommunes SundhedsCenter har nu bevilliget kr. 500.000.- fortalte leder Morten Bundgaard.

Disse penge er bevilliget på baggrund af underskriftindsamling og indslag i TV2 Øst og skal medvirke til at sundhed og bevægelse skal indgå i børnenes læring ifgl. den nye skolereform. Lauget har jo søgt og fået bevilliget kr. 75.000.- fra Lokalområdepuljen til skaterbane og lægger selv kr. 10.000.- oven i disse penge. Meget tilfredshed fra de fremmødte med dette initiativ fra Lauget og glæde over de allerede opstillede ramper.
Holbæk Kommune er blevet pålagt at forbedre folkesundheden, da 14% af alle skolebørn er overvægtige ved skolestart og 33% er overvægtige ved skoleslut.
Ligeledes bruges 50% af kommunens sygehusudgifter på 250 millioner på årsbasis på livstils-sygdomme. Derfor er det målet med legepladsen at ALLE i Gislinge skal kunne bruge den; børnene i skoletiden og alle andre uden for skoletiden.
Gislinge skoles pedeller skal stå for daglig vedligehold /mindre reparationer og den kommunale legepladsinspektør skal stå for sikkerheden.
Legepladsudvalget, bestående af de to afdelingsledere, en forældrerepræsentant og legepladskonsulent, fremlagde planen for Fase 1 og fik indspil og supplerende idéer fra salen.

Fase 1 koster som udgangspunkt kr. ca. 540.000.- og skolen opfordrede/appelerede til forældre og alle borgere i Gislinge til at give en hånd med med arbejdskraft og maskiner til anlæg. Med andre ord: muskler og maskiner til det kedelige og have flere penge til legeredskaber og professionel opsætning/montering.
Denne legeplads vil være til glæde for hele byen og kan også være salgsfremmede for evt. nytilflyttere.
Holbæk Kommune vil også gerne, dette projekt skal være et eksempel til efterfølgelse for andre lokalområder
Der er lagt ENORMT arbejde i dette projekt og meld endelig ind med ethvert tilsagn om hjælp



Feedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Hvis mange hjælper til, kommer vi meget længere