Spring til indhold

Borgermøde om boligstrategi og bosætning i Gislinge

Mandag den 11. november kl 17-18:30 afholdes der borgermøde i Gislinge.
29.10.2019

Det bliver ikke et helt traditionelt møde, idet det gennemføres som en fælles gåtur i lokalområdet.

Formålet er at give Holbæk kommune og kommiunalbestyrelsen Gislinge-området indspil til, hvor højt vi skal prioriteres som boligudviklingsområde. 

Vi har heldigvis en masse ting, som trækker opad: togforbindelse, motorvej tæt på, skole til alle klassetrin, daginstitution og privat pasning, gode tilbud indenfor sport og idræt, Brugsen, bager, slagter .... Alt det må vi sørge for at vise frem, så vi forhåbentlig kan blive et lokalområde, som der satses på med planer for flere mindre lejeboliger, fortsat parcelhusudstykning og flere erhvervsgrunde.

Alle er velkomne til at være med eller blot tag en snak et sted undervejs. Plan for turen vil blive offentliggjort her og på facebook forud for mødet.

Læs mere om baggrunden for mødet her.Feedback

Sidst opdateret

05.05.2021

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Dialog med politikere

I Gislinge Lauget værdsætter vi dialogen med byrådspolitikerne - og ønsker dette med jævne mellemrum. 

Lokalforum bidrager til et bedre demokrati ved at forbedre dialogen med beslutningstagerne!