Om Holbæks lokaldemokrati

Holbæk kommunes lokaldemokrati blev startet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2005 og bygger på frivillig indsats. Holbæk Kommune blev meget større og formålet var at sikre, at de mindre lokalsamfund fortsat bliver hørt.

Resultatet blev et koncept for de lokalfora, der i dag er oprettet i Holbæk kommunes 17 lokalområder og 1 område for Holbæk by. Nu var det op til os selv, hvordan vi ville påvirke udviklingen i netop vores nærområde.

Gislinge Lauget er åbent for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd og lokale institutionsledere. Alle kan frit møde op og give sit besyv med og alle deltager formelt set på lige fod i diskussioner og beslutninger.

Rediger Flyt Fjern