Beslutningstagning i Gislinge Lauget

Når der skal tages en beslutning, er det de til enhver tid fremmødte, der tager den. 

Vi ønsker, at alle så vidt muligt skal være enige i en beslutning.

Rediger Flyt Fjern