Spring til indhold

Fælles gåture

Siden 2010 har Gislinge Lauget arrangeret fælles gåture 1-2 gange om ugen. Alle er velkomne til at være med.


Feedback

Sidst opdateret

11.03.2020

Ansvarlig redaktør

Anne-Katrine Ipsen

Fælles gåture

Gislinge Lauget går fællesture, hvor alle er velkomne. Turene er på ca. 5-6 km, lidt afhængig af vejret. Afgang fra Ankers Mark hver tirsdag og torsdag kl. 13.

Færdsel i det åbne landskab

Den største del af Danmark er landbrugsland med marker, græsningsarealer, markstier m.m., som for det meste er privatejede.
Overalt skal man tage hensyn til naturen, landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt respektere de skilte, man møder på sin vej.
Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Ejeren har dog lov til at forbyde færdsel, hvis den er til væsentlig gene for privatlivets fred, for produktionen eller for dyre- og plantelivet.
På private, udyrkede arealer , der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. 
Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.